Kontakt

Projekt: e-Journalism University

Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

aDRES

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

Mielec, ul. Biernackiego 12