Kontakt

e-Journalism University
Szkoła nowoczesnego dziennikarstwa

Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

Biuro:
ul. Biernackiego 12
39-300 Mielec,
biuro@journalismuniversity.pl

Organizacja studiów
Tomasz Pawęzka EMBA
tel. 600 059 217
e-mail: biuro@journalismuniversity.pl

aDRES

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

Mielec, ul. Biernackiego 12