e-Journalism University

szkoła nowoczesnego dziennikarstwa

ZAPISY NA SEMESTR III ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

PROWADZĄCY:

Maciej Siejewicz

KATEDRA: Rozwój lokalnych portali informacyjnych i wzrost ich znaczenia dzięki wykorzystaniu badań sondażowych.

(webinary dedykowane dla wydawców i redaktorów naczelnych) 

PROWADZĄCY:

Elżbieta Jachymczak

KATEDRA: Era cyfrowych materiałów prasowych

(webinary dedykowane dla dziennikarzy) 

PROWADZĄCY:

Piotr Kantorowski

KATEDRA: Prawne aspekty działalności redakcji i dziennikarzy w Internecie

(webinary dedykowane dla dziennikarzy i wydawców) 

PROWADZĄCY:

Jakub Wasielewski

KATEDRA: Plener Słów Kluczowych – Google ADS w działalności portalu informacyjnego

(webinary dedykowane dla dziennikarzy i wydawców) 

PROWADZĄCY:

Katarzyna Szpor

KATEDRA: Przyszłość mediów – główne zjawiska i trendy kształtujące media światowe i polskie.

(webinary dedykowane dla dziennikarzy i wydawców) 

PROWADZĄCY:

Bartłomiej Polak

KATEDRA: Google Analytics GA4 w pracy redakcji lokalnego portalu informacyjnego.

(webinary dedykowane dla dziennikarzy i wydawców) 

PROWADZĄCY:

Tomasz Pawęzka

KATEDRA: Podcast krok po kroku. Nowe formy treści w lokalnych portalach informacyjnych.

(warsztat dla dziennikarzy) 

E-Journalism University to projekt szkoleniowy dla młodych dziennikarzy piszących do Internetu prowadzony przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych pod patronatem Google. Jest webinarowym cyklem szkoleniowym przeznaczonym dla dziennikarzy wszystkich redakcji chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Obejmuje swym zakresem kompleksowe szkolenie z działania redakcji portali informacyjnych, tworzenia dobrego contentu, materiałów online ich przetwarzania i monetyzacji treści.

Dla kogo?

Szkolenia kierowane są dla wszystkich dziennikarzy, którzy tworzą treści do portali internetowych. Zarówno dla stawiających pierwsze kroki jak i dla dziennikarzy z większym doświadczeniem.

Czas trwania

Całe przedsięwzięcie podzielone jest na cztery 8-tygodniowe semestry. Pierwszy semestr rozpoczął się 10 października 2022 r. Słuchacze biorą udział w szkoleniach i warsztatach, które podniosą ich kompetencje cyfrowe. Udział w szkoleniach zakończony jest uzyskaniem certyfikatu zakończenia Uniwersytetu.

SEMESTR II

Semestr II rozpoczyna się 05.12.2022 r. Zakończenie semestru przewidziano na 31.01.2023r. Szczegóły tematyki poszczególnych bloków tematycznych i katedr znajdziesz w zakładce: Plan zajęć (2022-2023) > Semestr II > Dla dziennikarzy, wybierając imię i nazwisko wykładowcy.

Cel szkoleń

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych dziennikarzy tworzących treści do swoich portali informacyjnych i mediów społecznościowych.

WIEDZA
Bloki szkoleń (katedry) są świetną okazją aby każdy uczestnik nabył maksymalną ilość wiedzy, którą będzie mógł zastosować
w praktyce.

WARSZTAT
Warsztaty pozwolą na przeprowadzenie słuchaczy krok po kroku przez procesy konkretnych działań. Staną się one częścią opracowanych przez redakcje strategii.

KOMPETENCJE
Pozyskane kompetencje pozostają zawsze ze słuchaczem. Dlatego staramy się dawać naszym słuchaczom jak największą wartość.
To czego nauczysz się u nas zostanie zawsze z Tobą.

JAKOŚĆ
Wysokiej klasy wykładowcy, którzy posiadają praktyczną wiedzę i potężne doświadczenie zdobyte w pracy redakcyjnej
i naukowej to gwarancja najwyższej jakości.

Jak to działa?

Cykl szkoleń składa się z 4 semestrów. W ramach każdego semestru działać będzie od 6 do 10 bloków tematycznych (katedr).  Katedry prowadzone są przez wykładowców realizujących konkretny program szkoleniowy.

Organizator e-Journalism University

Organizatorem Uniwersytetu jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (wcześniej Stowarzyszenie Prasy Lokalnej). Jest ono najstarszym stowarzyszeniem lokalnych mediów w Polsce.

Powstało w 1992 roku. Od początku istnienia organizowało szkolenia i konkursy dla dziennikarzy i lokalnych wydawców. Obecnie swoje działania intensyfikuje w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród dziennikarzy.
Idź do strony: https://localpress.pl/

ADRES

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

39-300 Mielec, ul. Biernackiego 12