...

e-Journalism University

szkoła nowoczesnego dziennikarstwa

Rok 2021/2022 w liczbach:

katedr

słuchaczy

godziny edukacyjne

powered by Google

e-Journalism University to projekt szkoleniowy dla dziennikarzy piszących do Internetu prowadzony przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej pod patronatem Google. Jest webinarowym cyklem szkoleniowym przeznaczonym dla dziennikarzy. Obejmuje swym zakresem kompleksowe szkolenie z działania redakcji portali informacyjnych, tworzenia dobrego contentu, materiałów online ich przetwarzania i monetyzacji treści.

Dla kogo?

Szkolenia kierowane są dla wszystkich dziennikarzy, którzy tworzą treści do portali internetowych. Zarówno dla stawiających pierwsze kroki jak i dla dziennikarzy z większym doświadczeniem.

Czas trwania

Całe przedsięwzięcie podzielone jest na trzy 8-tygodniowe semestry. Od października 2021 r. do końca kwietnia 2022 r. słuchacze będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach i warsztatach, które podniosą ich kompetencje. Udział w szkoleniach zakończony jest uzyskaniem certyfikatu zakończenia Uniwersytetu.

SEMESTR 3

3 Semestr rozpoczyna się 01.03.2022 r. Zakończenie semestru przewidziano na 29.04.2022r. Szczegóły tematyki poszczególnych bloków tematycznych i katedr znajdziesz w zakładce Wykładowcy > Semestr III > wybierając imię i nazwisko wykładowcy.

Cel szkoleń

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych dziennikarzy tworzących treści do swoich portali informacyjnych i mediów społecznościowych.

WIEDZA
Bloki szkoleń (katedry) są świetną okazją aby każdy uczestnik nabył maksymalną ilość wiedzy, którą będzie mógł zastosować
w praktyce.

WARSZTAT
Warsztaty pozwolą na przeprowadzenie słuchaczy krok po kroku przez procesy konkretnych działań. Staną się one częścią opracowanych przez redakcje strategii.

KOMPETENCJE
Pozyskane kompetencje pozostają zawsze ze słuchaczem. Dlatego staramy się dawać naszym słuchaczom jak największą wartość.
To czego nauczysz się u nas zostanie zawsze z Tobą.

JAKOŚĆ
Wysokiej klasy wykładowcy, którzy posiadają praktyczną wiedzę i potężne doświadczenie zdobyte w pracy redakcyjnej
i naukowej to gwarancja najwyższej jakości.

Jak to działa?

Cykl szkoleń składa się z 3 semestrów. W ramach każdego semestru działać będzie od 6 do 10 bloków tematycznych (katedr).  Katedry prowadzone są przez wykładowców realizujących konkretny program szkoleniowy.

Organizator e-Journalism University

Organizatorem Uniwersytetu jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (wcześniej Stowarzyszenie Prasy Lokalnej). Jest ono najstarszym stowarzyszeniem lokalnych mediów w Polsce.

Powstało w 1992 roku. Od początku istnienia organizowało szkolenia i konkursy dla dziennikarzy i lokalnych wydawców. Obecnie swoje działania intensyfikuje w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród dziennikarzy.
Idź do strony: https://localpress.pl/

ADRES

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

39-300 Mielec, ul. Biernackiego 12

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.