Jarosław Śliżewski

Spędziłem w Agorze ponad trzy dekady przechodząc drogę od dziennikarza lokalnego w Katowicach do wiceprezesa dwóch spółek grupy: Business Ad Network i Metro TV. Wdrażałem pierwsze produkty płatne dla Gazety Wyborczej, ale też zajmowałem się serwisami z treściami rozrywkowymi.

W międzyczasie uczyłem dziennikarstwa internetowego na Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, prowadziłem duży projekt doradczy w Rosji, pracowałem też dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

zapraszam https://www.linkedin.com/in/slizewski/

Digital publishing wyzwania 2024

Webinar 1 – 12.12.2023 r. – godz. 09.00 – 10.30
Jak budować efektywny mix przychodów

Webinar 2 – 19.12.2023 r. – godz. 09.00 – 10.30
Pieniądze od użytkowników. Kiedy wydawca jest gotowy, by po nie sięgnąć

Webinar 3 – 16.01.2024 r. – godz. 09.00 – 10.30
Technologia outsource insource

Webinar 4 – 23.01.2024 r. – godz. 09.00 – 10.30
Czy rozwój treści video to konieczność

Adres

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

Mielec, ul. Biernackiego 12

EMAIL

biuro@journalismuniversity.pl