Grzegorz Koza

Przedsiębiorca, fotoreporter i fotograf z 30 letnim stażem. Właściciel firmy fotograficznej aramFOTO. Związany z wieloma firmami i organizacjami z Polski Południowo-Wschodniej, województwa podkarpackiego i Mielca. Specjalizuje się w fotografii okolicznościowej, reportażowej, studyjnej i plenerowej. Długoletni pracownik w zakładzie fotograficznym KODAK EXPRESS w Mielcu.

Współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia w Mielcu, Studiem Wizualnym Damiana Gąsiewskiego, Kobiecowo Małgorzaty Tarnawskiej, Mawi Studio, Podkarpackim Chórem Męskim, Gminami Mielec i Ropczyce, Mieleckim Towarzystwem Muzycznym i FKS Stal Mielec S.A.

Semestr 1

Warsztaty z fotografii i fotoreportażu dla dziennikarzy 

Webinar 1 - 10.10.2022 r. - godz. 16.00 - 17.30
Fotoreporter – niezbędny sprzęt redakcyjnego fotoreportera
Webinar 2 - 17.10.2022 r. - godz. 16.00 - 17.30

Dobór parametrów w aparacie, nastawy, światło, kadr itp.

Webinar 3 - 24.10.2022 r. - godz. 16.00 - 17.30

Obróbka zdjęć w programie graficznym i przygotowanie zdjęć do umieszczenia na stronie www.

Webinar 4 - 31.10.2022 r. - godz. 16.00 - 17.30

Czyje to zdjęcie? Konsultacje z uczestnikami warsztatów.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Adres

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

Mielec, ul. Biernackiego 12

EMAIL

biuro@journalismuniversity.pl